عکاس خونه/ ارسالی از مینا بگعانی از استان خوزستان بفرماید رطب از نخل ما
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."