آخرین خبر/ چیپس تورتیلا؛ میان وعده ای ساده و خوشمزه برای همه اعضای خانواده.