عکاس خونه/ ارسالی از کرمان👑شاه*
بانوی کرمانشاهی،آموزش ساده ی گُل با خیار برای دوستانی که درخواست داشتن ،خبری در بخش آشپزی من چاپ شود ممنونم.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."