عکاس خونه/ ارسالی از 👩‍🍳👩‍🍳 این چلو گوشت روز عیده که خانواده گفتن اینجوری بکشش به یاد قدیما وجاتون خالی بعضی ها هم با دست خوردنش (پدر شوهرم و شوهرم ومادرش) بادست خوردن 😁😁😁😁خوش گزشت جاتون خالی😁😁😍😍
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."