عکاس خونه/ ارسالی از زهرا از آکرد آب ۱۷ لیوان ،نمک الیوان،سرکه سفید برای برای ظرفهای کوچک نصف لیوان، برای ظرفهای بزرگ ۱ لیوان،همراه سیر ترخون وفلفل تند،خبری دستورشو چند بار فرستادم چاپ نکرد دوباره گذاشتم برای دوستی ک دستورشو میخواست
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."