عکاس خونه/ ارسالی از 👩‍🍳👩‍🍳 گوجه کبابی + سیبزمینی ابپز + پنیر + روغن زیتون جاتون خالی 😁😁😍😍
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."