عکاس خونه/ ارسالی از ناهار امروز ما خونه دایی از شما/ناهار امروز ما خونه دایی گلم
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."