عکاس خونه/ ارسالی از از شما/کتلت. و نون خودم پر💚💚💚💜❤️❤️
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."