عکاس خونه/ ارسالی از ۴۶۲۷
ب دنبال بهانه باشید برای دور هم بودن حتی به بهانه ی کوچیکی مثل چایی خوردن.شاید فردانباشیم
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."