عکاس خونه/ ارسالی از کوبیده مرغ استان بوشهر بندربوشهر تقدیم نگاه شما،جای همگی سبزسبز
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."