عکاس خونه/ ارسالی از امیری از قلعه تل برنج چمپا محلی باتره کوهی لطفا دربخش آشپزی
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."