عکاس خونه/ ارسالی از (:M@ht@b:)
تو زندگیتون خیلی هم ساده نباشین ،آدمای ساده زود دلشون میشکنه و صدای شکستن اون و هیچکی جز خودتون نمیشنوه ،این روزها سادگی تاوان دارد.....🌹🌹🌹🌹
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."