عکاس خونه/ ارسالی از 🍒گلی🍒 از شما/پیراشکی های خوشمزه من،بفرمایید
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."