عکاس خونه/ ارسالی از آهو نهار امروز ما بعد از چند سال کوفته درست کردم خیلی وارد نیستم ولی اییی خوب که نشده ولی بد هم نشده مزش خوب بودولی بکم کم نمک شده بود تا ببینم نظر شما دوستان چی باشه 😉😉😉😉😄😄🙃
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."