عکاس خونه/ ارسالی از شغایغ
صلام بجه ها هالتان خواب است؟هال من خوب است.من سرگشتم با یه غزای دیگر.امشب تداروکات ویجه ای برای هنسفری جیده ام.برایش از بیرون پیتسا خریداری نموده ام و آنرا با سوس تذیین کردانده.هنگامی که هنسفری این غزارا خورد به به و ترترش تا سر کوجه میرفت.با غزاهای گرم هنسفری خود را در خانه بند کنید.خبری حتماااا در بخش آشپزی جاب کن🧡⁦❤️⁩😋
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."