عکاس خونه/ ارسالی از شاهین بفرمایی لطفا در بخش اشپزی نشان داده شود
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."