عکاس خونه/ ارسالی از همراز..
آبگوشت ناهار امروز همراه خانواده همسری که ناهار اومدن خونمون.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."