بروز شده در ٠٩ آبان ١٣٩٩ ساعت ١٣:٥٩

آخرین آمار مبتلایان به کرونا (covid-19)

بیماری کروناویروس(COVID-19) یک بیماری عفونی است که توسط یک ویروس جدید ایجاد می‌شود. این بیماری با علائمی همچون سرفه، تب و در موارد شدیدتر مشکل تنفسی باعث بیماری تنفسی(مانند آنفولانزا) می‌شود. می‌توانید با شستن مکرر دست‌ها، جلوگیری از لمس صورت و جلوگیری از تماس نزدیک(۱ متر) با افرادی که حال مناسبی ندارند، از خود محافظت کنید.

آمار جهانی ویروس کرونا
فوت شده ها
١,١٨٧,٥٤٩
بهبود یافتگان
٣٣,٠٣٤,١٦٣
مبتلایان
٤٥,٤٢٥,١٧٦
فوت شده ها
بهبود یافته ها
مبتلایان
١-آمریکا
٢٣٤,٢٠١
٥,٩٨٤,١٨٤
٩,٢١٤,٩٩٤
٢-هند
١٢١,١٤٤
٧,٣٧٣,٣٧٥
٨,٠٨٩,٥٩٣
٣-برزیل
١٥٩,٠٣٣
٤,٩٥٤,١٥٩
٥,٤٩٦,٤٠٢
٤-روسیه
٢٧,٦٥٦
١,٢٠٠,٥٦٠
١,٥٩٩,٩٧٦
٥-فرانسه
٣٦,٠٢٠
١١٥,٢٨٧
١,٢٨٢,٧٦٩
٦-اسپانیا
٣٥,٦٣٩
١,٢٣٨,٩٢٢
٧-آرژانتین
٣٠,٤٤٢
٩٤٦,١٣٤
١,١٤٣,٨٠٠
٨-کلمبیا
٣٠,٩٢٦
٩٥٠,٣٤٨
١,٠٥٣,١٢٢
٩-انگلستان
٤٥,٩٥٥
٩٦٥,٣٤٠
١٠-مکزیک
٩٠,٧٧٣
٦٦٨,٦٦٧
٩١٢,٨١١
١١-پرو
٣٤,٣٦٢
٨١٩,٧١٧
٨٩٧,٥٩٤
١٢-آفریقای جنوبی
١٩,١٦٤
٦٤٩,٩٣٥
٧٢١,٧٧٠
١٣-ایتالیا
٣٨,١٢٢
٢٧٩,٢٨٢
٦١٦,٥٩٥
١٤-ایران
٣٤,١١٣
٤٧٢,٥٩٨
٥٩٦,٩٤١
١٥-شیلی
١٤,١١٨
٤٨٣,٩٢٢
٥٠٧,٠٥٠
١٦-آلمان
١٠,٤٣٥
٣٣٩,٢٠٠
٤٩٨,٣٥٣
١٧-عراق
١٠,٨١٥
٣٩٤,٣٨٦
٤٦٧,٧٥٥
١٨-اندونزی
١٣,٧٨٢
٣٣٤,٢٩٥
٤٠٦,٩٤٥
١٩-بنگلادش
٥,٩٠٥
٣٢٢,٧٠٣
٤٠٦,٣٦٤
٢٠-بلژیک
١١,٣٠٨
٢٤,٤٤٣
٣٩٢,٢٥٨
٢١-فیلیپین
٧,١٨٥
٣٣٠,٤٥٧
٣٧٨,٩٣٣
٢٢-اوکراین
٧,٠٤١
١٥٥,٠٢٦
٣٧٨,٧٢٩
٢٣-ترکیه
١٠,٠٩٩
٣٢٠,٧٦٢
٣٧٠,٨٣٢
٢٤-عربستان سعودی
٥,٣٦٣
٣٣٣,٠٠٥
٣٤٦,٤٨٢
٢٥-لهستان
٥,٣٥١
١٣٤,٧٢٤
٣٤٠,٨٣٤
٢٦-پاکستان
٦,٧٩٥
٣١٣,٥٢٧
٣٣٢,١٨٦
٢٧-هلند
٧,٢٥٨
٣٣٠,٢٥٥
٢٨-جمهوری چک
٢,٨٦٢
١٢٨,٦٢٨
٣١٠,٠٦٨
٢٩-رومانی
٦,٧٦٤
١٦٣,٨٥٢
٢٢٩,٠٤٠
٣٠-کانادا
١٠,٠٧٤
١٩١,٢٠٩
٢٢٨,٥٤٢
٣١-مراکش
٣,٥٧٢
١٧٤,٩١١
٢١٢,٠٣٨
٣٢-اکوادور
١٢,٦٢٢
١٤١,٧٥٩
١٦٦,٣٠٢
٣٣-نپال
٩٠٤
١٢٤,٨٦٢
١٦٤,٧١٨
٣٤-سوئیس
٢,٢٠٠
٦٥,١٠٠
١٤٥,٠٤٤
٣٥-بولیوی
٨,٧٠٥
١١٠,٧٥٩
١٤١,٤٨٤
٣٦-پرتغال
٢,٤٢٨
٧٥,٧٠٢
١٣٢,٦١٦
٣٧-قطر
٢٣١
١٢٩,١٢٤
١٣٢,١٥٠
٣٨-پاناما
٢,٦٧٨
١٠٨,٣٤٢
١٣٢,٠٤٥
٣٩-امارات متحده عربی
٤٨٨
١٢٦,١٤٧
١٣٠,٣٣٦
٤٠-جمهوری دومینیکن
٢,٢٣٤
١٠٣,٩٤٤
١٢٥,٩١٣
٤١-کویت
٧٦٧
١١٥,٤٧٥
١٢٤,٦٦٦
٤٢-سوئد
٥,٩٣٤
١٢١,١٦٧
٤٣-عمان
١,٢٠٨
١٠٣,٠٦٠
١١٤,٤٣٤
٤٤-قزاقستان
١,٨٢٥
١٠٦,١٨٧
١١١,٤٩٢
٤٥-کاستاریکا
١,٣٥٧
٦٥,٦٦٦
١٠٧,٥٧٠
٤٦-مصر
٦,٢٤٧
٩٩,٢٧٣
١٠٧,٢٠٩
٤٧-گواتمالا
٣,٧٠٤
٩٦,١٨٧
١٠٦,٧٩٠
٤٨-ژاپن
١,٧٣٣
٩١,٣٢٢
٩٨,٨٥٢
٤٩-بلاروس
٩٧٣
٨٥,٣٣٢
٩٦,٥٢٩
٥٠-هندوراس
٢,٦٦١
٣٩,٨٠٤
٩٦,١٥٠
٥١-اتیوپی
١,٤٥٧
٥٠,٧٥٣
٩٥,٣٠١
٥٢-اتریش
١,٠٥٦
٦٣,٣٦٦
٩٣,٩٤٩
٥٣-ونزوئلا
٧٨٩
٨٥,٨٩٧
٩١,٢٨٠
٥٤-ارمنستان
١,٣٠٠
٥٤,٣١٦
٨٧,٤٣٢
٥٥-چین
٤,٦٣٤
٨٠,٩٦٧
٨٥,٩٤٠
٥٦-بحرین
٣١٧
٧٨,١٠٢
٨١,٢٦٢
٥٧-لبنان
٦١٠
٣٩,١٢٣
٧٧,٧٧٨
٥٨-مولداوی
١,٧٤٧
٥٤,٤٩٥
٧٤,٢٣٣
٥٩-مجارستان
١,٦٩٩
١٧,٩٥٣
٧١,٤١٣
٦٠-ازبکستان
٥٦٢
٦٣,٧١٣
٦٦,٥٤٢
٦١-اردن
٧٤٠
٧,٥٠٨
٦٥,٣٨٥
٦٢-نیجریه
١,١٤١
٥٨,٢٤٩
٦٢,٥٢١
٦٣-پاراگوئه
١,٣٧٣
٤١,٨٠٠
٦٢,٠٥٠
٦٤-ایرلند
١,٩٠٢
٢٣,٣٦٤
٦٠,٢٩٧
٦٥-لیبی
٨٣١
٣٣,٥٥٠
٥٩,٦٥٦
٦٦-قرقیزستان
١,١٤٢
٤٩,٥٢٢
٥٨,٣٩٤
٦٧-تونس
١,٢٥٣
٥,٠٣٢
٥٨,٠٢٩
٦٨-سنگاپور
٢٨
٥٧,٨٩٩
٥٨,٠٠٣
٦٩-الجزایر
١,٩٤٩
٣٩,٦٣٥
٥٧,٣٣٢
٧٠-اسلواکی
٢١٢
١٢,٥٠٨
٥٥,٠٩١
٧١-جمهوری آذربایجان
٧٠٨
٤٢,٥١٦
٥٣,١٥٢
٧٢-کنیا
٩٦٤
٣٥,٦٠٤
٥٢,٦١٢
٧٣-فلسطین
٤٧٣
٤٥,٤٤٨
٥٢,٥٧١
٧٤-مانمار
١,١٩٩
٣٠,٠٠٧
٥٠,٤٠٣
٧٥-بلغارستان
١,٢٢٥
١٩,٦٩٥
٤٨,١٥٠
٧٦-غنا
٣٢٠
٤٧,١٦٩
٤٨,٠٥٥
٧٧-بوسنی و هرزگوین
١,١٨٢
٢٧,٥٨٠
٤٦,٦٣٩
٧٨-کرواسی
٥٣١
٣٠,٩١٠
٤٦,٥٤٧
٧٩-دانمارک
٧١٦
٣٣,٦٠١
٤٤,٠٣٤
٨٠-صربستان
٨٠٩
٣١,٥٣٦
٤٣,٥٩٢
٨١-افغانستان
١,٥٣٢
٣٤,٢٣٩
٤١,٢٦٨
٨٢-گرجستان
٢٨٥
١٩,٨١٠
٣٧,٢٦٣
٨٣-یونان
٦١٥
٩,٩٨٩
٣٥,٥١٠
٨٤-السالوادور
٩٧١
٢٩,١٨٦
٣٣,٤٤٥
٨٥-مالزی
٢٤٩
٢٠,٢٤٨
٣٠,٨٨٩
٨٦-اسلوونی
٢٩٢
١٠,٤٠١
٣٠,٧٠٥
٨٧-مقدونیه
٩٧٧
١٩,٩٩٤
٢٩,٥٥٨
٨٨-استرالیا
٩٠٧
٢٥,٢٤٠
٢٧,٥٨٠
٨٩-کره جنوبی
٤٦٣
٢٤,٢٢٧
٢٦,٣٨٥
٩٠-کامرون
٤٢٦
٢٠,١١٧
٢١,٧٩٣
٩١-ساحل عاج
١٢٤
٢٠,٣١٠
٢٠,٦٢٨
٩٢-آلبانی
٤٩٩
١١,٠٠٧
٢٠,٣١٥
٩٣-نروژ
٢٨١
١١,٨٦٣
١٩,٦١٨
٩٤-مونته‌نگرو
٢٩٠
١٣,٧٢٧
١٧,٧٤٦
٩٥-ماداگاسکار
٢٤٤
١٦,٣٠١
١٦,٩٦٨
٩٦-لوکزامبورگ
١٥٠
٩,٨٦٥
١٦,٣٥٦
٩٧-زامبیا
٣٤٨
١٥,٥٨٥
١٦,٣٢٥
٩٨-فنلاند
٣٥٤
١١,٣٠٠
١٥,٩١٠
٩٩-سنگال
٣٢٣
١٤,٦٦٠
١٥,٥٩٣
١٠٠-لیتوانی
١٥٧
٤,٦٩١
١٣,٨٢٣
١٠١-سودان
٨٣٧
٦,٧٦٤
١٣,٧٧٢
١٠٢-نامیبیا
١٣٣
١٠,٩٧٢
١٢,٨٥٨
١٠٣-موزامبیک
٩١
١٠,٠٠١
١٢,٥٢٥
١٠٤-اوگاندا
١٠٨
٧,٤٦١
١٢,٢٠١
١٠٥-گینه
٧١
١٠,٥٥٠
١٢,٠٢٠
١٠٦-مالدیو
٣٧
١٠,٧٣٣
١١,٦١٦
١٠٧-جمهوری دموکراتیک کنگو
٣٠٥
١٠,٥٥٤
١١,٢٥٣
١٠٨-تاجیکستان
٨٢
١٠,١٢٨
١٠,٩٣٩
١٠٩-گویان فرانسه
٧٠
٩,٩٩٥
١٠,٤٢٥
١١٠-آنگولا
٢٧٥
٣,٧٣٦
١٠,٢٦٩
١١١-سری‌لانکا
١٩
٤,١٤٢
٩,٧٩١
١١٢-هائیتی
٢٣٢
٧,٤٢٩
٩,٠٥٧
١١٣-گابن
٥٥
٨,٦١٩
٨,٩٥٧
١١٤-جامائیکا
٢٠٢
٤,٤٢٩
٨,٩٢٧
١١٥-کیپ ورد
٩٥
٧,٧٩٦
٨,٦٠٣
١١٦-زیمبابوه
٢٤٢
٧,٨٦٤
٨,٣٤٩
١١٧-موریتانی
١٦٣
٧,٤١٦
٧,٧٠٠
١١٨-گوادلوپ
١٢٦
٢,٢٤٢
٧,٦٠٥
١١٩-پلی‌نزی فرانسه
٢٩
٤,٨٤٢
٧,٢٦٢
١٢٠-کوبا
١٢٨
٦,١٣٢
٦,٧٦٦
١٢١-بوتسوانا
٢٤
٤,٦٧٦
٦,٦٤٢
١٢٢-باهاما
١٣٨
٤,٢٥٧
٦,٦٠٧
١٢٣-مالاوی
١٨٤
٥,٣٠٣
٥,٩١٦
١٢٤-سوازیلند
١١٧
٥,٥٤٢
٥,٨٩٩
١٢٥-مالت
٥٩
٣,٨٨٠
٥,٨٦٦
١٢٦-ترینیداد و توباگو
١٠٧
٤,٢٩٣
٥,٦٣٦
١٢٧-سوریه
٢٨١
١,٨٩٨
٥,٦٣٣
١٢٨-جیبوتی
٦١
٥,٤٣١
٥,٥٥٨
١٢٩-نیکاراگوئه
١٥٦
٤,٢٢٥
٥,٥١٤
١٣٠-رئونیون
٢٢
٤,٦٣٠
٥,٤٧٢
١٣١-لتونی
٦٤
١,٤٠٦
٥,٣٩٥
١٣٢-هنگ کنگ
١٠٥
٥,٠٧٣
٥,٣١٤
١٣٣-کنگو
٩٢
٣,٨٨٧
٥,٢٩٠
١٣٤-سورینام
١١١
٥,٠٥٣
٥,١٩٧
١٣٥-رواندا
٣٥
٤,٨٥١
٥,١٣١
١٣٦-گینه استوایی
٨٣
٤,٩٦٤
٥,٠٨٣
١٣٧-جمهوری آفریقای مرکزی
٦٢
١,٩٢٤
٤,٨٦٣
١٣٨-استونی
٧٣
٣,٧٤٧
٤,٧٧١
١٣٩-ایسلند
١٣
٣,٧٠١
٤,٧١٩
١٤٠-آندورا
٧٣
٣,٢٦٠
٤,٥٦٧
١٤١-آروبا
٣٧
٤,٢٨٦
٤,٤٧٢
١٤٢-مایوت
٤٤
٢,٩٦٤
٤,٣٦٦
١٤٣-گویان
١٢٣
٣,١٥٤
٤,٠٩٨
١٤٤-قبرس
٢٥
١,٨٨٢
٤,٠٥١
١٤٥-سومالی
١٠٤
٣,١٨٥
٣,٩٤١
١٤٦-تایلند
٥٩
٣,٥٨٥
٣,٧٧٥
١٤٧-گامبیا
١١٩
٢,٦٦٦
٣,٦٦٦
١٤٨-مارتینیک
٣٠
٩٨
٣,٥٥٢
١٤٩-مالی
١٣٦
٢,٦٨٦
٣,٥٣٧
١٥٠-بلیز
٥٦
٢,١٢٧
٣,٣٨٢
١٥١-اروگوئه
٥٧
٢,٥٠٤
٣,٠٤٤
١٥٢-سودان جنوبی
٥٨
١,٢٩٠
٢,٩٠٣
١٥٣-بنین
٤١
٢,٣٣٠
٢,٦٤٣
١٥٤-بورکینافاسو
٦٧
٢,٢١١
٢,٤٧١
١٥٥-گینه بیسائو
٤١
١,٨١٨
٢,٤٠٣
١٥٦-سیرالئون
٧٤
١,٧٩٥
٢,٣٦٢
١٥٧-توگو
٥٥
١,٦٢٧
٢,٢٩٦
١٥٨-یمن
٥٩٩
١,٣٦٦
٢,٠٦٢
١٥٩-نیوزیلند
٢٥
١,٨٥٧
١,٩٥٠
١٦٠-لسوتو
٤٣
٩٧٥
١,٩٤٧
١٦١-چاد
٩٧
١,٣٠٧
١,٤٧٣
١٦٢-لیبریا
٨٢
١,٢٧٩
١,٤٢٦
١٦٣-نیجر
٦٩
١,١٣٥
١,٢١٩
١٦٤-ویتنام
٣٥
١,٠٦٢
١,١٧٧
١٦٥-کوراسائو
١
٦٤٣
٩٤٤
١٦٦-سائوتومه و پرنسیپ
١٦
٩٠٤
٩٤٤
١٦٧-سان مارینو
٤٢
٧٢١
٩٢٨
١٦٨-جزایر کیمن
٤٨
٧١٠
٨٣٦
١٦٩-سن مارتن
٢٢
٧٣٠
٨٠٥
١٧٠-جزایر تورکس و کایکوس
٦
٦٨٩
٧٠٣
١٧١-جبل‌الطارق
٠
٥٨٤
٦٨٨
١٧٢-پاپوآ گینه نو
٧
٥٧٥
٥٨٩
١٧٣-سن مارتن
٩
٤٨٨
٥٦٦
١٧٤-بوروندی
١
٥١١
٥٦٠
١٧٥-تایوان
٧
٥١٣
٥٥٣
١٧٦-کومور
٧
٤٩٤
٥١٧
١٧٧-تانزانیا
٢١
١٨٣
٥٠٩
١٧٨-جزایر فارو
٠
٤٧٩
٤٩٤
١٧٩-لیختن‌اشتاین
١
٢٦٥
٤٧٦
١٨٠-اریتره
٠
٤٠٥
٤٦١
١٨١-موریس
١٠
٣٩٨
٤٤١
١٨٢-جزیره من
٢٤
٣٢٤
٣٥٢
١٨٣-موناکو
٢
٢٦٤
٣٤٧
١٨٤-بوتان
٠
٣١٦
٣٤٦
١٨٥-مغولستان
٠
٣١٣
٣٤٠
١٨٦-کامبوج
٠
٢٨٣
٢٩١
١٨٧-جزایر کیمن
١
٢١٨
٢٣٩
١٨٨-باربادوس
٧
٢١٧
٢٣٤
١٨٩-برمودا
٩
١٧٦
١٩٨
١٩٠-کارائیب هلند
٣
١٤٥
١٥٣
١٩١-سیشل
٠
١٤٩
١٥٣
١٩٢-برونئی
٣
١٤٣
١٤٨
١٩٣-آنتیگوآ و باربودا
٣
١١٥
١٢٤
١٩٤-سن بارتلمی
٠
٦٧
٨٣
١٩٥-سنت لوسیا
٠
٢٧
٧٦
١٩٦-سنت وینسنت و گرنادین‌ها
٠
٧٠
٧٤
١٩٧-جزایر ویرجین ایالات متحده
١
٧٠
٧١
١٩٨-ماکائو
٠
٤٦
٤٦
١٩٩-دومینیکا
٠
٢٩
٣٨
٢٠٠-فیجی
٢
٣١
٣٤
٢٠١-تیمور شرقی
٠
٢٩
٣٠
٢٠٢-گرنادا
٠
٢٤
٢٨
٢٠٣-کالدونیای جدید
٠
٢٨
٢٨
٢٠٤-واتیکان
٠
١٥
٢٧
٢٠٥-لائوس
٠
٢٢
٢٤
٢٠٦-سنت کیتس و نویس
٠
١٩
١٩
٢٠٧-گرینلند
٠
١٦
١٧
٢٠٨-سن پی‌یر و میکلون
٠
١٢
١٦
٢٠٩-جزایر فالکلند
٠
١٣
١٣
٢١٠-مونتسرات
١
١٢
١٣
٢١١-صحرای غربی
١
٨
١٠
٢١٢-جزایر سلیمان
٠
٤
٨
٢١٣-انگویلا
٠
٣
٣
٢١٤-MHL
٠
٠
٢
٢١٥-WLF
٠
١
١