بروز شده در ١٢ خرداد ١٣٩٩ ساعت ٠٩:١٧

آخرین آمار مبتلایان به کرونا (covid-19)

بیماری کروناویروس(COVID-19) یک بیماری عفونی است که توسط یک ویروس جدید ایجاد می‌شود. این بیماری با علائمی همچون سرفه، تب و در موارد شدیدتر مشکل تنفسی باعث بیماری تنفسی(مانند آنفولانزا) می‌شود. می‌توانید با شستن مکرر دست‌ها، جلوگیری از لمس صورت و جلوگیری از تماس نزدیک(۱ متر) با افرادی که حال مناسبی ندارند، از خود محافظت کنید.

آمار جهانی ویروس کرونا
فوت شده ها
٣٧٣,٩٦١
بهبود یافتگان
٢,٨٤٧,٥٤١
مبتلایان
٦,٢٦٧,٤٠٨
فوت شده ها
بهبود یافته ها
مبتلایان
١-آمریکا
١٠٦,١٩٥
٥٩٩,٨٦٧
١,٨٣٧,١٧٠
٢-برزیل
٢٩,٣٤١
٢٠٦,٥٥٥
٥١٤,٩٩٢
٣-روسیه
٤,٦٩٣
١٧١,٨٨٣
٤٠٥,٨٤٣
٤-اسپانیا
٢٧,١٢٧
١٩٦,٩٥٨
٢٨٦,٥٠٩
٥-انگلستان
٣٨,٤٨٩
٢٧٤,٧٦٢
٦-ایتالیا
٣٣,٤١٥
١٥٧,٥٠٧
٢٣٢,٩٩٧
٧-هند
٥,٤٠٨
٩١,٨٥٥
١٩٠,٦٢٢
٨-فرانسه
٢٨,٨٠٢
٦٨,٣٥٥
١٨٨,٨٨٢
٩-آلمان
٨,٦٠٥
١٦٥,٢٠٠
١٨٣,٤٩٤
١٠-پرو
٤,٥٠٦
٦٧,٢٠٨
١٦٤,٤٧٦
١١-ترکیه
٤,٥٤٠
١٢٧,٩٧٣
١٦٣,٩٤٢
١٢-ایران
٧,٧٩٧
١١٨,٨٤٨
١٥١,٤٦٦
١٣-شیلی
١,٠٥٤
٤٢,٧٢٧
٩٩,٦٨٨
١٤-کانادا
٧,٢٩٥
٤٨,٨٧٩
٩٠,٩٤٧
١٥-مکزیک
٩,٩٣٠
٦٤,٣٢٦
٩٠,٦٦٤
١٦-عربستان سعودی
٥٠٣
٦٢,٤٤٢
٨٥,٢٦١
١٧-چین
٤,٦٣٤
٧٨,٣٠٧
٨٣,٠١٧
١٨-پاکستان
١,٥٤٣
٢٦,٠٨٣
٧٢,٤٦٠
١٩-بلژیک
٩,٤٦٧
١٥,٨٨٧
٥٨,٣٨١
٢٠-قطر
٣٨
٣٠,٢٩٠
٥٦,٩١٠
٢١-بنگلادش
٦٥٠
٩,٧٨١
٤٧,١٥٣
٢٢-هلند
٥,٩٥٦
٤٦,٤٤٢
٢٣-بلاروس
٢٣٥
١٨,٥١٤
٤٢,٥٥٦
٢٤-اکوادور
٣,٣٥٨
١٩,٥٩٢
٣٩,٠٩٨
٢٥-سوئد
٤,٣٩٥
٤,٩٧١
٣٧,٥٤٢
٢٦-سنگاپور
٢٣
٢١,٦٩٩
٣٤,٨٨٤
٢٧-امارات متحده عربی
٢٦٤
١٧,٩٣٢
٣٤,٥٥٧
٢٨-آفریقای جنوبی
٦٨٣
١٦,٨٠٩
٣٢,٦٨٣
٢٩-پرتغال
١,٤١٠
١٩,٤٠٩
٣٢,٥٠٠
٣٠-سوئیس
١,٩٢٠
٢٨,٥٠٠
٣٠,٨٦٢
٣١-کلمبیا
٩٣٩
٨,٥٤٣
٢٩,٣٨٣
٣٢-کویت
٢١٢
١١,٣٨٦
٢٧,٠٤٣
٣٣-اندونزی
١,٦١٣
٧,٣٠٨
٢٦,٤٧٣
٣٤-ایرلند
١,٦٥٢
٢٢,٠٨٩
٢٤,٩٩٠
٣٥-مصر
٩٥٩
٦,٠٣٧
٢٤,٩٨٥
٣٦-لهستان
١,٠٦٤
١١,٢٧١
٢٣,٧٨٦
٣٧-اوکراین
٧٠٨
٩,٥٣٨
٢٣,٦٧٢
٣٨-رومانی
١,٢٦٦
١٣,٢٥٦
١٩,٢٥٧
٣٩-فیلیپین
٩٥٧
٣,٩٠٩
١٨,٠٨٦
٤٠-جمهوری دومینیکن
٥٠٢
١٠,٥٥٩
١٧,٢٨٥
٤١-آرژانتین
٥٣٩
٥,٣٣٦
١٦,٨٥١
٤٢-ژاپن
٨٩١
١٤,٤٥٩
١٦,٨٥١
٤٣-اتریش
٦٦٨
١٥,٥٩٣
١٦,٧٣١
٤٤-افغانستان
٢٥٧
١,٣٢٨
١٥,٢٠٥
٤٥-پاناما
٣٣٦
٩,٥١٤
١٣,٤٦٣
٤٦-دانمارک
٥٧٤
١٠,٣٦٢
١١,٦٦٩
٤٧-کره جنوبی
٢٧١
١٠,٤٢٢
١١,٥٠٣
٤٨-عمان
٤٩
٢,٦٨٢
١١,٤٣٧
٤٩-صربستان
٢٤٣
٦,٦٩٨
١١,٤١٢
٥٠-بحرین
١٩
٦,٦٧٣
١١,٣٩٨
٥١-قزاقستان
٤١
٥,٤٠٤
١١,٣٠٨
٥٢-نیجریه
٢٨٧
٣,٠٠٧
١٠,١٦٢
٥٣-بولیوی
٣١٣
٩٦٨
٩,٩٨٢
٥٤-الجزایر
٦٥٣
٥,٧٤٨
٩,٣٩٤
٥٥-ارمنستان
١٣١
٣,٣٨٦
٩,٢٨٢
٥٦-جمهوری چک
٣٢٠
٦,٥٥٨
٩,٢٦٨
٥٧-نروژ
٢٣٦
٧,٧٢٧
٨,٤٤٠
٥٨-مولداوی
٢٩٥
٤,٥٨١
٨,٢٥١
٥٩-غنا
٣٦
٢,٩٤٧
٨,٠٧٠
٦٠-مالزی
١١٥
٦,٣٥٣
٧,٨١٩
٦١-مراکش
٢٠٥
٥,٤٥٩
٧,٨٠٧
٦٢-استرالیا
١٠٣
٦,٦١٨
٧,٢٠٢
٦٣-فنلاند
٣٢٠
٥,٥٠٠
٦,٨٥٩
٦٤-عراق
٢٠٥
٣,١٥٦
٦,٤٣٩
٦٥-کامرون
١٩١
٣,٥٦٨
٥,٩٠٤
٦٦-جمهوری آذربایجان
٦٣
٣,٤٢٨
٥,٤٩٤
٦٧-هندوراس
٢١٢
٥٣٧
٥,٢٠٢
٦٨-گواتمالا
١٠٨
٧٣٥
٥,٠٨٧
٦٩-سودان
٢٨٦
١,٤٢٣
٥,٠٢٦
٧٠-لوکزامبورگ
١١٠
٣,٨٣٣
٤,٠١٨
٧١-تاجیکستان
٤٧
٢,٠٠٤
٣,٩٣٠
٧٢-مجارستان
٥٢٦
٢,١٤٧
٣,٨٧٦
٧٣-گینه
٢٣
٢,٠٣٠
٣,٧٠٦
٧٤-سنگال
٤٢
١,٨٠١
٣,٦٤٥
٧٥-ازبکستان
١٥
٢,٨٣٧
٣,٦٢٣
٧٦-جیبوتی
٢٤
١,٥٠٤
٣,٣٥٤
٧٧-تایلند
٥٧
٢,٩٦٥
٣,٠٨٢
٧٨-جمهوری دموکراتیک کنگو
٧٢
٤٤٨
٣,٠٧٠
٧٩-یونان
١٧٥
١,٣٧٤
٢,٩١٧
٨٠-ساحل عاج
٣٣
١,٤٣٥
٢,٨٣٣
٨١-گابن
١٧
٧٢٢
٢,٦٥٥
٨٢-السالوادور
٤٦
١,٠٤٠
٢,٥١٧
٨٣-بلغارستان
١٤٠
١,٠٧٤
٢,٥١٣
٨٤-بوسنی و هرزگوین
١٥٣
١,٨٦٢
٢,٥١٠
٨٥-کرواسی
١٠٣
٢,٠٧٢
٢,٢٤٦
٨٦-مقدونیه
١٣٣
١,٥٥٢
٢,٢٢٦
٨٧-هائیتی
٤٤
٢٤
٢,١٢٤
٨٨-کوبا
٨٣
١,٨٠٩
٢,٠٤٥
٨٩-سومالی
٧٨
٣٤٨
١,٩٧٦
٩٠-کنیا
٦٤
٤٧٨
١,٩٦٢
٩١-استونی
٦٨
١,٦٢٤
١,٨٦٩
٩٢-قرقیزستان
١٦
١,١٨١
١,٨١٧
٩٣-ایسلند
١٠
١,٧٩٤
١,٨٠٦
٩٤-مالدیو
٥
٤٥٣
١,٧٧٣
٩٥-مایوت
٢١
١,٣٨٥
١,٦٩٩
٩٦-لیتوانی
٧٠
١,٢٣٦
١,٦٧٥
٩٧-سری‌لانکا
١١
٨٠١
١,٦٣٣
٩٨-نپال
٨
٢٢٠
١,٥٧٢
٩٩-اسلواکی
٢٨
١,٣٦٦
١,٥٢١
١٠٠-ونزوئلا
١٤
٣٠٢
١,٥١٠
١٠١-نیوزیلند
٢٢
١,٤٨١
١,٥٠٤
١٠٢-اسلوونی
١٠٨
١,٣٥٨
١,٤٧٣
١٠٣-گینه استوایی
١٢
٢٠٠
١,٣٠٦
١٠٤-مالی
٧٧
٧١٦
١,٢٦٥
١٠٥-گینه بیسائو
٨
٤٢
١,٢٥٦
١٠٦-لبنان
٢٧
٧١٢
١,٢٢٠
١٠٧-اتیوپی
١١
٢٠٩
١,١٧٢
١٠٨-آلبانی
٣٣
٨٧٢
١,١٣٧
١٠٩-هنگ کنگ
٤
١,٠٣٧
١,٠٨٥
١١٠-تونس
٤٨
٩٦٠
١,٠٧٧
١١١-لتونی
٢٤
٧٤٥
١,٠٦٦
١١٢-زامبیا
٧
٧٧٩
١,٠٥٧
١١٣-کاستاریکا
١٠
٦٦٩
١,٠٥٦
١١٤-جمهوری آفریقای مرکزی
٢
٢٣
١,٠١١
١١٥-سودان جنوبی
١٠
٦
٩٩٤
١١٦-پاراگوئه
١١
٤٧٧
٩٨٦
١١٧-نیجر
٦٤
٨٣٩
٩٥٨
١١٨-قبرس
١٧
٧٩٠
٩٤٤
١١٩-سیرالئون
٤٦
٤٥٤
٨٦١
١٢٠-بورکینافاسو
٥٣
٧٢٠
٨٤٧
١٢١-اروگوئه
٢٢
٦٨٥
٨٢٣
١٢٢-گرجستان
١٢
٦٠٥
٧٨٣
١٢٣-چاد
٦٥
٤٩١
٧٧٨
١٢٤-ماداگاسکار
٦
١٦٨
٧٧١
١٢٥-آندورا
٥١
٦٩٤
٧٦٤
١٢٦-نیکاراگوئه
٣٥
٣٧٠
٧٥٩
١٢٧-اردن
٩
٥٢٢
٧٣٩
١٢٨-سان مارینو
٤٢
٣٥٧
٦٧١
١٢٩-مالت
٩
٥٣٤
٦١٨
١٣٠-کنگو
٢٠
١٧٩
٦١١
١٣١-جامائیکا
٩
٣١١
٥٨٦
١٣٢-جزایر کیمن
٤٥
٥٢٨
٥٦٠
١٣٣-موریتانی
٢٣
٢٧
٥٣٠
١٣٤-تانزانیا
٢١
١٨٣
٥٠٩
١٣٥-گویان فرانسه
١
٢٠٠
٤٩٩
١٣٦-سائوتومه و پرنسیپ
١٢
٦٨
٤٨٣
١٣٧-رئونیون
١
٤١١
٤٧١
١٣٨-فلسطین
٣
٣٧٢
٤٤٨
١٣٩-تایوان
٧
٤٢٣
٤٤٢
١٤٠-توگو
١٣
٢١١
٤٤٢
١٤١-کیپ ورد
٤
١٩٣
٤٣٥
١٤٢-اوگاندا
٠
٧٢
٤١٧
١٤٣-رواندا
١
٢٥٦
٣٧٠
١٤٤-جزیره من
٢٤
٣٠٩
٣٣٦
١٤٥-موریس
١٠
٣٢٢
٣٣٥
١٤٦-ویتنام
٠
٢٧٩
٣٢٨
١٤٧-مونته‌نگرو
٩
٣١٥
٣٢٤
١٤٨-یمن
٨٠
١٤
٣٢٣
١٤٩-لیبریا
٢٧
١٥٧
٢٨٨
١٥٠-سوازیلند
٢
١٨٩
٢٨٥
١٥١-مالاوی
٤
٤٢
٢٨٤
١٥٢-موزامبیک
٢
٩١
٢٥٤
١٥٣-بنین
٣
١٤٣
٢٣٢
١٥٤-مانمار
٦
١٣٨
٢٢٨
١٥٥-مارتینیک
١٤
٩٨
٢٠٠
١٥٦-جزایر فارو
٠
١٨٧
١٨٧
١٥٧-مغولستان
٠
٤٤
١٨٥
١٥٨-زیمبابوه
٤
٢٩
١٧٨
١٥٩-جبل‌الطارق
٠
١٤٩
١٧٠
١٦٠-گوادلوپ
١٤
١٣٨
١٦٢
١٦١-لیبی
٥
٥٢
١٥٦
١٦٢-گویان
١٢
٧٠
١٥٣
١٦٣-برونئی
٢
١٣٨
١٤١
١٦٤-جزایر کیمن
١
٦٨
١٤١
١٦٥-برمودا
٩
٩٢
١٤٠
١٦٦-کامبوج
٠
١٢٣
١٢٥
١٦٧-سوریه
٥
٤٦
١٢٢
١٦٨-ترینیداد و توباگو
٨
١٠٨
١١٧
١٦٩-کومور
٢
٢٦
١٠٦
١٧٠-باهاما
١١
٤٨
١٠٢
١٧١-آروبا
٣
٩٨
١٠١
١٧٢-موناکو
٤
٩٠
٩٩
١٧٣-باربادوس
٧
٧٦
٩٢
١٧٤-آنگولا
٤
١٨
٨٦
١٧٥-لیختن‌اشتاین
١
٥٥
٨٢
١٧٦-سن مارتن
١٥
٦٠
٧٧
١٧٧-بوروندی
١
٣٣
٦٣
١٧٨-پلی‌نزی فرانسه
٠
٦٠
٦٠
١٧٩-ماکائو
٠
٤٥
٤٥
١٨٠-بوتان
٠
٦
٤٣
١٨١-سن مارتن
٣
٣٣
٤١
١٨٢-اریتره
٠
٣٩
٣٩
١٨٣-بوتسوانا
١
٢٠
٣٥
١٨٤-آنتیگوآ و باربودا
٣
١٩
٢٦
١٨٥-سنت وینسنت و گرنادین‌ها
٠
١٥
٢٦
١٨٦-گامبیا
١
٢٠
٢٥
١٨٧-نامیبیا
٠
١٤
٢٤
١٨٨-تیمور شرقی
٠
٢٤
٢٤
١٨٩-گرنادا
٠
١٨
٢٣
١٩٠-سورینام
١
٩
٢٣
١٩١-کوراسائو
١
١٤
١٩
١٩٢-لائوس
٠
١٦
١٩
١٩٣-کالدونیای جدید
٠
١٨
١٩
١٩٤-بلیز
٢
١٦
١٨
١٩٥-فیجی
٠
١٥
١٨
١٩٦-سنت لوسیا
٠
١٨
١٨
١٩٧-دومینیکا
٠
١٦
١٦
١٩٨-سنت کیتس و نویس
٠
١٥
١٥
١٩٩-جزایر فالکلند
٠
١٣
١٣
٢٠٠-گرینلند
٠
١١
١٣
٢٠١-واتیکان
٠
٢
١٢
٢٠٢-جزایر تورکس و کایکوس
١
١١
١٢
٢٠٣-مونتسرات
١
١٠
١١
٢٠٤-سیشل
٠
١١
١١
٢٠٥-صحرای غربی
١
٦
٩
٢٠٦-جزایر ویرجین ایالات متحده
١
٧
٨
٢٠٧-پاپوآ گینه نو
٠
٨
٨
٢٠٨-کارائیب هلند
٠
٦
٦
٢٠٩-سن بارتلمی
٠
٦
٦
٢١٠-انگویلا
٠
٣
٣
٢١١-لسوتو
٠
١
٢
٢١٢-سن پی‌یر و میکلون
٠
١
١