آخرین خبر/ بعد از سوتی دیشب سریال پایتخت در بازپخش این سریال سکانس شستن صورت توسط فهیمه حذف شد.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید