آخرین خبر/ سکانس برگشتن بهبود به «پایتخت 6» را تماشا کنید.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید