عکاس خونه/ ارسالی از یه دهه شصتی
الهی!
یاد تو در میان دل و زبان است و مهر تو در میان سر و جان...
الهی!
آنچه ما خود کشتیم به بر میار و آنچه تو کشتی آفت ما از آن بازدار...
الهی!
از غافلانیم..نه از کافرانیم...
نگهدار تا پریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان نشویم....
الهی!
تو بر رحمت خودی و ما بر حاجت خویش...
 توانگری و ما درویش...

"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."