عکاس خونه/ ارسالی از شانس
ای نسخه? نامه? الهی که توئی//// وی آینه? جمال شاهی که توئی//// بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست//// در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی ////مولوی////تقدیم به خواهر خوب استقلالیم مژگان عزیز
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."