245 7 نظـــــــر  

عکاس خونه/ ارسالي از K.P نازه؟؟
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."

245 7 نظـــــــر