عکاس خونه/ ارسالی از آیه بانو شاید چادر، تو دست و پامون باشه....ولیشخصیتمون زیر دست و پا نیست.... درسته که اهل رفاقت حرام نیستیم....ولیتو دوستی سالم رفیقیم..... درسته اهل خودنمایی نیستیم....ولیبه چشم خدا میایم.... درسته آرایش نداریم....ولیآرامش داریم
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."