عکاس خونه/ ارسالی از gole yakh..
.. بازهم به معرفتش.. شب را می گویم! رفیق نیمه راه خوبی است... هرچند زخمه می زند رُعبش به تارهای دلم.. مریم...
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."