عکاس خونه/ ارسالی از شاهرخ kh
و..در این زمستان مهربانیدر کوچه های برف گرفته خاطراتفقط دو رد پا ماندهردی از تو که نمی دانم کی و چگونه وارد دلم شدو رد پایی از من که ظالمانه دربدر شد! این برفتا قیام قیامت آب نمى شود..!
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."