عکاس خونه/ ارسالی از سلام بر ابراهیم
پاسخ معمای چوب کبریتی  سه حالت امکان پذیر است (در شکل نیز مشخص شده است) 5+4=9 0+4=4 8-4=4  
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."