عکاس خونه/ ارسالی از ali ****
دوری از کبد چرب با ترک نوشیدن اب خیلی خیلی سرد-ترک عادت نوشیدن اب در میانه غذا خوردن-و سر کردن کبد با خوردن زرشک
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."