عکاس خونه/ ارسالی از امیرحسین۷۷
وعشق یک بیماری بدخیم روحی بود....
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."