عکاس خونه/ ارسالی از Helma
🔹آتش از سر چوب کبریت شروع می شود و بر جانش می افتد…! 💎افکارت میتوانند زندگیت را بسوزانند، و یا تبدیل به گلستان کنند... 👈🏻پس مراقب فکری که در سر داری باش…!🍃🍁🍃
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."