عکاس خونه/ ارسالی از حسن بعنوان یک هوادار برای محسن ناراحتم... هنوز نمی دانم..به چه علت... اما ای کاش برانکو به او یک فرصت می داد. جوان معجوب خوبی بود......جزئ از خانواده پرسپولیس است......
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."