عکاس خونه/ ارسالی از فاطمه لطفا بخش اشپزی من چاپ بشه شام ولنتاین و تولد همسر جان
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."