عکاس خونه/ ارسالی از امیر محمد قانعی،نوایگان داراب
شهدای عملیات بیت المقدس شهرستان داراب
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."