عکاس خونه/ ارسالی از فاطمه ماکانی (. فروردینی)
به اجی سعیده بیاتی کم پیدایی گلم
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."