عکاس خونه/ ارسالی از ایداسلگی
تقدیم به مبینا ماکانی شاری را دخی ماکانی رهاماکانی مهدیه ماکانی ایدا ماکانی لونا ماکانی و تمام ماکانی های دیگه
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."