عکاس خونه/ ارسالی از ✨MARY🌟
[••فاجعه ینی دوتا مغرور عاشق هم بشن^- 🥀🌙[••کی جَای تورو مِیَتوُنع اخَع پُر کُنِعِ:>🇦🇹🌵💋^-^♡🥀[-من همونیم که صبح تا شب به خنده هات فکر میکنع:)⚡️🥀💜-{••کنارع من خیلیا هستن ولی دلع من با طُ آروم میشع••}🌈🖇💓🍂 💎•-نِسبَتِت بآهآش؟=]🌵💘 +میزَنه‍ قَلبَم بَرآش*.*👄💦 ~♡~[طُ هَرجوری بآشی مَن فَقَط طُ رو دوصدارم^^🥀💕💧]دخترپرسپولیس Soprize☺
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."