عکاس خونه/ ارسالی از فهی..عشقپولیسی
من بازیامو بچگیام کردم میای سمت من جدی باش
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."