عکاس خونه/ ارسالی از نخل امید
تازه فهمیدم پلاک خیلی از دوستاانم گذر موقت بود."خداحااافظ مهربوووناا"
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."