عکاس خونه/ ارسالی از بهارِ مَن
به حباب نگران لب یک رود قسم/ وبه کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت غصه هم می گذرد. آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عُریان اند به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز...
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."