عکاس خونه/ ارسالی از 🍁بانوی خزان🍁
🍂"دو قَدم مانده بِ پاییز 🍂 🍂 مَسلخ بَرگ و خَزان "🍂
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."