عکاس خونه/ ارسالی از دخی ماکانی پرسپولیسی تقدیم به همه ی ماکانی ها و پرسپولیسی ها🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎄🎄🎆🎆🎆🎇🎇🎇🎇💋💋💋💓💓💅💅💕💕💕💗💗💗💖💞💞🎀🎀🎀🎁🎁🎁🎁🎁🎁😘😘😘😻😻😻😻😻😇😊
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."