عکاس خونه/ ارسالی از (عرفان)
هر شنبه که با عشق تو آغاز کنیم!شعر و غزل و ترانه را ساز کنیم!تا آخر هفته کاممان شیرین است! وقتی که زبان به نام تو باز کنیم...🌸🌷🌺🌼✋️
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."