عکاس خونه/ ارسالی از الساآبی سلام نازنینم زادروزت شیرین، پرعشق و نورآفرین بادعسلم💙💙 پرواز در آسمان آرزوها فرود در فرودگاه موفقیت را برایت آرزومندم🌹🌹🌹🌹💋💋💋💋💋🎂🎂🎂🎂🍰🍰🍰🍰🍰🍩🍩🍩🍩
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."