عکاس خونه/ ارسالی از 💝🌹🐝الناز🐝🌹💝
واسه بعضیها که خیلی بیشعورهستن
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."