عکاس خونه/ ارسالی از محمد جواد رانندگی در شب با ماسین دایی خیلی خوش گذشت
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."