عکاس خونه/ ارسالی از حلما نظری نوه عزیزم که با توکل و امید بخداوند ؛ چند هفته دیگه مانده که
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."