عکاس خونه/ ارسالی از عاشق دختر باهوش، علی خدایا تحدیدم کردن آخه رسمشه خادم زهرا ، بسیج ، نماز مستجب و یومیه خوان و قرآن خوان را اینجوری آواراه کنی.
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."