عکاس خونه/ ارسالی از محمد طه مجیدی پیتزا توسط خانم عزیزم طیبه خانم تهیه شده
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."