عکاس خونه/ ارسالی از آرزو.
امروز بزرگداشت فردوسی طوسی و روز زبان و ادبیات فارسی است به همه ایرانیان مبارک خبررری بچاپ لطفاً
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."