عکاس خونه/ ارسالی از آرمیا.
طاعات وعبادات قبول🌹🌹🌹🌹 پیشاپیش عیدتون مبارک🌹🌹🌹
"مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید."